Cà rốt

Cà rốt

Giá: 26.000 đ/kg

 
Su hào

Su hào

Giá: 10.000 đ/củ

 
Su su

Su su

Giá: 25.000 đ/kg

 
Bầu

Bầu

Giá: 20.000 đ/kg

 
Mướp hương

Mướp hương

Giá: 27.000 đ/kg

 
Mướp đắng

Mướp đắng

Giá: 32.000 đ/kg

 
Ngô nếp

Ngô nếp

Giá: 15.000 đ/kg

 
Đu đủ xanh

Đu đủ xanh

Giá: 15.000 đ/kg

 
Khoai tây

Khoai tây

Giá: 26.000 đ/kg

 
Khoai sọ

Khoai sọ

Giá: 38.000 đ/kg