Bí đỏ (bí ngô)

Bí đỏ (bí ngô)

Giá: 20.000 đ/kg

 
Hành tây

Hành tây

Giá: 26.000 đ/kg

 
Cà tím

Cà tím

Giá: 21.000 đ/kg

 
Cà pháo

Cà pháo

Giá: 20.000 đ/kg

 
Chuối tiêu

Chuối tiêu

Giá: 15.000 đ/kg