Rau mồng tơi

Rau mồng tơi

Giá: 21.000 đ/kg

 
Cải bẹ

Cải bẹ

Giá: 25.000 đ/kg

 
Cải xanh

Cải xanh

Giá: 25.000 đ/kg

 
Cải ngồng

Cải ngồng

Giá: 23.000 đ/kg

 
Cải chíp

Cải chíp

Giá: 25.000 đ/kg

 
Rau lang

Rau lang

Giá: 20.000 đ/kg

 
Rau dền

Rau dền

Giá: 20.000 đ/kg

 
Cải ngọt

Cải ngọt

Giá: 25.000 đ/kg

 
Rau ngót

Rau ngót

Giá: 25.000 đ/kg

 
Rau muống

Rau muống

Giá từ: 20.000 đ/kg